AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 27 lutego 2019

W środę 27 lutego 2019r., w Domu Strażaka w Olszowej, odbyło się spotkanie z rolnikami „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Celem konferencji organizowanej w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Gospodarzem spotkania był kierownik kępińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Marek Potarzycki, który przywitał przybyłych gości i uczestników wydarzenia oraz prowadził całą konferencję.

W konferencji uczestniczyli m. in.: Sławomir Biliński – z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Waldemar Gruszewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Wiesława Witaszak – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; Aneta Rabiega – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kępnie; Brygadier Wojciech Grabarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie; Jarosław Działak – kierownik Oddziału Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie; Przemysław Majchrzak – kierownik sekcji zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach. W spotkaniu wzięli również udział: posłowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal i Wicestarosta Powiatu Kępińskiego Alicja Śniegocka oraz sołtys wsi Olszowa Grzegorz Berski.

W konferencji poza rolnikami wzięła również udział grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ucząca się zawodów rolniczych¬: z klasy II TB w zawodzie technik agrobiznesu oraz z klasy 3f Branżowej Szkoły I-stopnia w zawodzie rolnik.

Zagadnienia, które były poruszane na spotkaniu to m.in.: obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus, płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR, transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, afrykański pomór świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji, bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych, zabezpieczenie składowania płodów rolnych, bezpieczna żywność priorytetem PIORIN.

Spotkania o tej tematyce odbywają się we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników oraz mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a także działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. Jak stwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii, Waldemar Gruszewski: w Polsce, od września 2018r. nie odnotowano żadnego ogniska ASF, a w powiecie kępińskim nie stwierdzono w ogóle przypadków ASF, ani u świń, ani u dzików od początku epidemii tej choroby. Powiat kępiński nie jest przewidziany do odstrzału zapobiegawczego dzików na początku 2019r. Zdaniem posła Jana Mosińskiego trzeba przywrócić rangę rolników i rolnictwa jako jednej z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Reforma Balcerowicza w latach 90-tych XX wieku wyeliminowała rolników z udziału w zakładach przetwórczych. Aby to zmienić, trzeba czasu. Poseł Tomasz Ławnicza powiedział, że aktualnie w naszym kraju rolnicy hodują ok. 11-12 mln sztuk trzody chlewnej, z tego jedną trzecią w Wielkopolsce. Po aferze w zakładzie mięsnym w Ostrowie Mazowieckiej cena wołowiny w skupie spadła nawet do 4,5 zł za kilogram. Mamy nadzieję, że spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” dedykowane dla rolników z powiatu kępińskiego stało się okazją, aby również uczniom naszej szkoły przybliżyć instytucje z otoczenia rolnictwa oraz wyjaśnić bieżące problemy, które ułatwią prowadzenie gospodarstw rolnych w przyszłości.