AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 6 marca 2019

W dniu 6 marca 2019r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, zostały przeprowadzone eliminacje dwóch konkursów o zasięgu krajowym: VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. W eliminacjach z naszej szkoły wzięły udział cztery dwuosobowe zespoły z klas I TB, II TB i III TA w zawodzie technik agrobiznesu, które wspólnie odpowiadały na pytania. Każdy zespół pracował przy jednym stanowisku komputerowym. Link do testu został opublikowany w środę 6 marca, do pierwszego konkursu o godz. 12:00, a do drugiego o godz. 12:30 na stronie www.mobil.pl. Po kliknięciu w link na ekranie pojawił się arkusz testowy zawierający 30 pytań zamkniętych. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania należało wybierać opcję „Prześlij” i test trafił do oceny komisji. Każdy zespół otrzymał 1 pkt. za poprawną odpowiedź na jedno pytanie. Do rywalizacji w obu kategoriach stanęły zespoły uczniowskie z całej Polski. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli maksymalnie 60 minut. Odpowiedzi były automatycznie zapisywane na serwerze. Koordynację działań związanych ze zgłoszenie udziału uczniów naszej szkoły oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem eliminacji sprawowali Jarosław Dominik i Jan Kokot. Finalistami VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników zostało 30 zespołów i 20 w konkursie Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, które podczas eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas targów Poznań Motor Show odpowiednio w dniu 28 i 29 marca 2019 r. W przypadku remisu o awansie decydowała kolejność przesłania odpowiedzi. Zdecydowana większość zespołów przesyłała odpowiedzi w ciągu pierwszego kwadransa od opublikowania linku. W VIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników wzięła udział rekordowa ilość 893 zespołów z całej Polski. Maksymalna liczba uzyskanych punków: 30/30. Minimalna ilość punktów dająca awans to 24/30 (w przypadku kilku zespołów o jednakowej minimalnej liczbie punktów o awansie decydował czas przesłania odpowiedzi. Zespołowi z miejsca 31 do sukcesu zabrakło 9 sekund). W konkursie Młody Mechanik Maszyn Rolniczych wzięło udział 278 zespołów, co też stanowi rekord. Maksymalna liczba uzyskanych punków: 28/30. Minimalna ilość punktów dająca awans: 26/30 (w przypadku kilku zespołów o jednakowej minimalnej liczbie punktów o awansie również decydował czas przesłania odpowiedzi). Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w obu Konkursach, pomimo braku awansu do ścisłego finału podczas Poznań Motor Show 2019, przyczyni się do wzrostu zainteresowań tematyką motoryzacyjną i techniką rolniczą, a zdobyte doświadczenie będzie procentować w latach następnych.

Organizatorzy: ExxonMobil Petroleum & Chemicalbvba („EMPC”) z siedzibą w Antwerpii(Belgia), oraz V8 Team Sp. z o.o. w Bydgoszczy dziękują wszystkim zarejestrowanym zespołom i opiekunom za udział w fazie eliminacyjnej. W kwietniu i maju każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w VIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.