AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież zapobiega pożarom”

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 7 marca 2019

W czwartek, 7 marca w Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu w etapie miejsko-gminnym przystąpiło 26 uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. 3c ZSZ: Miłosz Włodarczyk, Przemysław Nierada i Kacper Juszczak. Opiekunem i nauczycielem przygotowującym grupę chłopców była Dorota Tokarek.

Celem turnieju było poszerzenie wiedzy z zakresu pożarnictwa, a w szczególności: poznanie historii straży pożarnej, znajomość sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie zmagali się z testem obejmującym 25 pytań. Jury pod przewodnictwem Jarosława Kucharzaka, zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie, wyłoniło zwycięzców, wśród których w kategorii szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zdobył Miłosz Włodarczyk. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Aneta Szydlik.