AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Nasi maturzyści na Jasnej Górze

WYDARZENIA

 

 

Sebastian Szewczuk, 29 marca 2019

Prawie 2 tys. maturzystów z diecezji kaliskiej pielgrzymowało 29 marca 2019 r. na Jasną Górę, aby prosić o światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i rozeznanie swojej drogi życiowej. Wśród nich znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. W sumie z trzech maturalnych klas Technikum wyjechało 49 uczniów wraz z opiekunami.

Była to grupa jak zwykle dobrze widoczna, bo zaopatrzona w okolicznościowe chusty opatrzone logo naszej szkoły. Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie ewangelizacyjne z Jaśkiem Melą, który mając 13 lat uległ ciężkiemu wypadkowi i w wyniku porażenia prądem amputowano mu rękę i nogę. Dwa lata po wypadku razem z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny, a następnie Południowy. Opowiadał jak budowała się w nim głęboka relacja z Bogiem, pomimo trudności jakie pojawiły się w jego życiu. Były nim między innymi pożar rodzinnego domu, śmierć brata, a ostatecznie strata prawej ręki i lewej nogi. Z tego ostatniego potrafił nawet zażartować: „Nie wstaję nigdy lewą nogą, bo jej po prostu nie mam”.

Maturzyści uczestniczyli w drodze krzyżowej. Był też czas na osobistą modlitwę i skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, jak również zwiedzenie bogatych jasnogórskich zbiorów muzealnych. Maturzystów przybywających od Józefa do Maryi powitał o. Jan Poteralski. – Kochani młodzi przed wami jest przyszłość. Macie wiele do zrobienia w Polsce, w Europie, w świecie. Niech słowa Apelu Jasnogórskiego „jestem, pamiętam, czuwam” pomagają wam w podejmowaniu ważnych decyzji. Zaproście do swojego życia Maryję wraz z Jezusem tak jak to uczynili młodzi w Kanie Galilejskiej, którzy się nie zawiedli. Niech wiara i wiedza, którą zdobywacie w szkole będą takim filarem, na którym będziecie budować swoje życie – powiedział podprzeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze. Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył bp Łukasz Buzun. W homilii biskup zachęcał młodzież, aby zatroskała się o swoje wnętrze – Wybór u początku waszej drogi życiowej to jest szansa dobrze przeżyć życie, szansa wygrać życie, a wygrywa się zawsze z Chrystusem. Chrześcijaństwo to jest Chrystus, który nie narzuca, nie przytłacza, to miłość, która nie upokarza ani nie zniewala, to miłość codzienna, dyskretna, respektująca wolność, to miłość Jezusa Chrystusa. Ona chce każdego z nas dotknąć i chce każdego z nas prowadzić po drogach naszego życia – mówił celebrans. Prosił młodych, aby swoje życie powierzyli Matce Najświętszej – Maryja nas tutaj dzisiaj przyprowadza. Ona chce, abyśmy otworzyli swoje serce i byli ludźmi słuchania i wypełniania Słowa Bożego – wskazywał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Po komunii św. maturzyści odczytali akt zawierzenia Matce Bożej.

W trakcie drogi powrotnej każdy z uczniów otrzymał dziesiątkę różańca, która ma za zadanie przypominać im gdzie mają szukać wsparcia, gdy najbardziej będą potrzebować wyciszenia. Takim momentem będzie także czas matur, do którego bezpośrednio się przygotowują, a w trakcie którego najbardziej będą potrzebować ciszy i skupienia.

Organizatorem pielgrzymki był tradycyjnie pan Sebastian Szewczuk, a wsparcia udzielał mu pan Jarosław Dominik.

Maturzyści diecezji kaliskiej na Jasnej Górze - Droga Krzyżowa