AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 12 kwietnia 2019

W dniu 12 kwietnia 2019r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Treści programowe XLIII edycji olimpiady obejmują 11 bloków tematycznych:

 1. Produkcja roślinna,
 2. Produkcja zwierzęca,
 3. Architektura krajobrazu,
 4. Ogrodnictwo,
 5. Mechanizacja rolnictwa,
 6. Ochrona i inżynieria środowiska,
 7. Technologia żywności,
 8. Gastronomia,
 9. Agrobiznes,
 10. Leśnictwo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentowali:

 1. Laura Antoszków z kl. II TB w bloku agrobiznes (nauczyciel prowadzący Barbara Gruszka),
 2. Alicja Jakubczak z kl. II TB w bloku produkcja zwierzęca (nauczyciel Jan Kokot),
 3. Michał Adamski z kl. III TA w bloku mechanizacja rolnictwa (nauczyciel Jan Kokot),
 4. Michał Klimecki w bloku produkcja roślinna (nauczyciel Daria Brajer-Działak).

Największy sukces osiągnęła Alicja Jakubczak, która zajęła piąte miejsce w bloku produkcja zwierzęca. Uczennica uzyskała 101 punktów na 120 możliwych, w tym 49 z testu i 52 w części praktycznej. Zabrakło jej tylko jednego punktu, by zakwalifikować się na eliminacje centralne. Alicja jest dopiero w drugiej klasie technikum i mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opiekunem uczniów na Olimpiadzie był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie.