AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Ważny komunikat dla kandydatów do szkoły

WYDARZENIA

 

 

Paweł Jakubczyk, 16 lipca 2019

Wszystkich kandydatów do naszej szkoły prosimy o zapoznanie sie treścią poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r. godz. 10.00
2. Jeśli kandydat będący na liście kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Nr 2 wybiera tę szkołę, odbiera w sekretariacie skierowanie na badania lekarskie.

od 16 lipca 2019r.

do 18 lipca 2019r.

do godz. 15.00 (czwartek)

3.

Kandydat dostarcza brakujące dokumenty (o ile nie zrobił tego w terminie wcześniejszym):

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca 2019r.

do 24 lipca 2019r.

do godz. 13.00

Tylko wyżej wymieniony komplet dokumentów brany jest pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym !!!

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019r. godz. 13.00

Przypominamy, że kandydaci do technikum odbierają ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie, jeśli wybierają tę szkołę, do dnia 18 lipca (czwartek) do godziny 15.00.

Wersja PDF powyższej tabeli