29

kwietnia

Dorota Tokarek

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Zakończył się kolejny etap edukacyjny młodzieży klas czwartych Technikum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 29 kwietnia 57 uczniów i słuchaczy opuściło mury ZSP Nr 2.

W uroczystości pożegnania absolwentów wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych – starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Agnieszka Owczarek, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Potarzycki, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie technikum (technik logistyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik agrobiznesu) i słuchacze liceum dla dorosłych.

Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu skierowanym do maturzystów powiedziała, iż ma nadzieję, że zdobyta przez nich wiedza ogólna i zawodowa pozwoli na zdanie matury i egzaminów zawodowych. „Przyszłość jest czymś, co się buduje, a dzisiejsza uroczystość potwierdza, że zaczęliście budować swoją przyszłość, bowiem „Tylko głupiec myśląc o przyszłości, zapomina o teraźniejszości” – zwróciła się do absolwentów cytując słowa Alberta Camusa. Dyrektor życzyła młodzieży dostania się na wymarzone kierunki studiów, bycia dobrymi i wartościowymi pracownikami, a w przyszłości rodzicami ceniącymi wartość edukacji i potrzebę kształcenia się.

Za szczególne wyniki w nauce, zaangażowanie i uczestnictwo w wielu konkursach, przedsięwzięciach szkolnych i zawodach sportowych młodzież została uhonorowała wyróżnieniami i nagrodami, które wręczali dyrektor szkoły oraz wychowawcy poszczególnych klas - Andrzej Gruszka (wychowawca klasy IV TA ), Renata Burzała (wychowawca klasy IV TB), Piotr Krymiec (opiekun LO dla Dorosłych). Świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny otrzymała Zuzanna Chmiel (śr. 5,0). Świadectwo z wyróżnieniem i srebrny list pochwalny wręczono: Łukaszowi Kemskiemu (śr. 5,2) Oliwii Oszańcy, Natalii Woźnicy, Kindze Stempniak, Adamowi Dembnemu. Świadectwo z wyróżnieniem i brązowy list pochwalny przyznano Weronice Jurasik. Srebrny list pochwalny otrzymał Mateusz Popłonyk. Na brązowy list pochwalny zasłużyli: Kamila Wielgosz, Dominika Sołyga, Kacper Kowalczyk, Martyna Nadolska, Karol Jerczyński, Maciej Mazurkiewicz, Paulina Górecka, Kinga Klaczyńska.

Wśród nagrodzonych za zaangażowanie w społeczność szkolną czy osiągnięcia sportowe znaleźli się: Mateusz Kowalczyk, Katarzyna Sutowicz, Dominika Sołyga, Łukasz Kemski, Tomasz Grygier, Patryk Komarnicki. Fundatorem wszystkich nagród jest Rada Rodziców przy ZSP Nr 2.

Goście w swoich wystąpieniach gratulowali młodzieży wspaniałych osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów oraz spełniania marzeń. Po części oficjalnej akademię uświetniły występy w wykonaniu młodzieży.

Zdjęcia z wydarzenia