CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Do końca roku szkolnego

0 dni

Egzamin gimnazjalny za:

wkrótce dni

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

 

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, więc znalezienie pracy w zawodzie technik budownictwa nie jest trudne. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynika, że zawody budowlane są w grupie zawodów: o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”. Obserwując lokalny i globalny rynek pracy widać jak wielkie znaczenie ma zawód tej branży. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi.

wg PUP to gwarant

szybkiego podjęcia pracy

Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały opracowania wszelkiej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jeżeli chciałbyś (-abyś) stać się częścią tej wielkiej „machiny”, to musisz zostać uczniem naszej szkoły. Tylko u nas zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, bo dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną i doskonałą kadrą. A oto przykłady możliwości zatrudnienia jako technik budownictwa:

 • Przedsiębiorstwa o każdym profilu działalności budowlanej,
 • Pracownie projektowe jako asystent projektu,
 • Jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych na budowie,
 • Pracownie kosztorysowe,
 • Laboratoria materiałów budowlanych,
 • Zakłady produkcji prefabrykatów,
 • Przedsiębiorstwa handlowe branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych) np. KUMA.

Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy. Kończąc szkołę, można kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziale Architektury, Geodezji, a po ukończeniu jej i odbyciu praktyki kierunkowej, a także zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako kierownik budowy czy projektant.

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Technik agrobiznesu to zawód szerokoprofilowy z możliwością specjalizacji. Szkoła nasza określi specjalizację w zależności od aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Tematyka jej może dotyczyć:

 • Finansów i bankowości w agrobiznesie,
 • Rynku rolnego,
 • Produkcji rolniczej lub ogrodniczej,
 • Obsługi ruchu turystycznego na wsi (agroturystyki),
 • Usług technicznych na wsi lub usług weterynaryjnych,
 • Techniki w gospodarce żywnościowej.

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także bankach, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ośrodkach doradztwa rolniczego. Możesz także zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych, prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla zainteresowanych z kraju i z zagranicy.

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

 

Szukasz zawodu z przyszłością? Logistyka - to strzał w dziesiątkę! Technik logistyk to zawód, otwierający wiele możliwości na dzisiejszym rynku pracy. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu czy magazynowania. Takich fachowców wciąż brakuje, dlatego w tym zawodzie nie ma bezrobotnych, ani w skali regionu ani kraju. Dlatego absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych. Są to, dla przykładu, na terenie kraju firmy SCHENKEN, RABEN, a w Kępnie firma EURO-TRANS czy IWAŃSKI. Ponadto firmy kurierskie, centra dystrybucyjne, hipermarkety, firmy produkcyjne (np. zakłady stolarsko-tapicerskie), które organizują dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz rozprowadzają wyroby gotowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicę.

...ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka.

Technik logistyk znajdzie również zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku: specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania rynku, specjalisty ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego, specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalisty ds. transportu wewnętrznego, specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne itd. Nie kończą się możliwości zatrudnienia, które stwarza ten zawód. A analiza rynku pracy wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka. Potwierdzeniem atrakcyjności tego zawodu są również wysokie zarobki, które w zależności od regionu, wielkości firmy i przede wszystkim kwalifikacji pracownika, sięgają kilku tysięcy zł. Jak wiesz Twoja kariera zależy od Ciebie, ale to my damy Ci pierwsze szlify w zawodzie.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Ludzie mają coraz więcej aut, więc wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej. A niestety brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Decydując się więc na ten zawód, gwarantujesz sobie pracę w przyszłości. Oto przykłady lokalnych zakładów pracy: Chemomet, Propart, Wikimet-Hanulin, Ponar-Remo, ZUM-Kępno, Wutech-Kępno, MIX-Gola, U.Z.Ś.Dziergwa-Kępno, Metalex-Grębanin, AN Nowak-Olszowa itd.Są to duże przedsiębiorstwa, dobrze prosperujące, a popularność branży ciągle wzrasta, co przekłada się na zatrudnienie. Szkoła nasza jest odpowiednio przygotowana pod względem technicznym, posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, abyś mógł zdobyć nie tylko bardzo szerokie wykształcenie ogólnomechaniczne, ale nabyć też niezbędne umiejętności związane z obsługą nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń.

posiadamy nowoczesną

bazę dydaktyczną

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować jako:

 • Samodzielny mechanik samochodowy lub właściciel warsztatu z możliwością zatrudniania uczniów,
 • Kierownik, brygadzista,
 • Mechanik w warsztacie samochodowych lub serwisie,
 • Pracownik salonu sprzedaży samochodów lub sklepu z częściami samochodowymi,
 • Mechanik w dowolnym zakładzie przemysłowym (np.stolarskim), gdyż większość zakładów pracy posiada własną flotę pojazdów, które wymagają obsługi,
 • Kierownik działu transportu i logistyki w firmie dowolnej branży,
 • Mechanik za granicą lub zawodowy kierowca

Ponadto zawód ten otwiera drogę:

 • do zdobycia uprawnień i pracy jako rzeczoznawca samochodowy (zawód bardzo poszukiwany wśród firm ubezpieczeniowych, komorników i sądów),
 • do zdobycia uprawnień i pracy jako diagnosta samochodowy w Stacji Kontroli Pojazdów,
 • na studia i bardzo ułatwia naukę na kierunkach technicznych (politechnika).

Warto tu wspomnieć, że mamy świetnych fachowców, którzy wiedzą jak zaszczepić w Tobie pasję i chęć do pogłębiania wiedzy.

 

Zapraszamy do 4-letniego Technikum lub 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia.

ZAPRASZAMY

 

Nauka w technikum trwa 4 lata (dla absolwentów gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwentów szkoły podstawowej). Po jej zakończeniu możesz przystąpić do MATURY. W trakcie nauki stwarzamy Ci możliwość zdobywania różnych kwalifikacji. Uczniowie nasi odbywają praktykę w Polsce i za granicą. Uczą się dwóch języków obcych i dodatkowo języka obcego zawodowego swojej branży.

Szkoła nasza to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie

Jeśli chcesz skrócić swoją drogę edukacji i zdobyć zawód, to proponujemy Ci naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia (w każdym zawodzie!). Po zakończonej nauce uczniowie obu typów szkół przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdawalność naszych uczniów jest powyżej średniej całego okręgu i często kraju.

Szkoła nasza to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiadamy specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku. Ponadto u nas, będąc dorosłym, będziesz mógł zdobywać nowe umiejętności i specjalności, uczestnicząc w kursach, których szeroką ofertę proponujemy w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.