Aktualności

 

[2 września 2014]

KURS: PRACOWNIK BIUROWY

Kurs aktualnie trwa.

Termin zakończenia kursu to 26.09.2014.

Ilość godzin : 150

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy pracownika biurowego, a co za tym idzie przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze urządzeń biurowych.

Pracownik biurowy to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone