Aktualności

 

[24 września 2014]

SZKOLENIE z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Ilość godzin: 8

Cena 90zł

Przewidywany termin realizacji: październik br. (dokładny termin do uzgodnienia).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym przy urazach mechnicznych i obrażeniach ciała, utracie przytomności, a także postępowania w sytuacji zachorowań.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy ckukepno@wp.pl

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone