Aktualności

 

[29 października 2014]

Kurs „ABC WŁASNEGO BIZNESU”

Ilość osób: 9

Ilość godzin: 30

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Uczestnik po odbytym szkoleniu nabędzie umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na jej rozpoczęcie oraz prawa pracy.

Uczestnicy na koniec otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” oraz Certyfikaty.

Zleceniodawcą kursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - realizator projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… - budowanie lokalnego systemu wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone