ERASMUS+

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Informacja o projekcie 2016-1-PL01-KA102-024784

 

Ewa Jobczyk, grudzień 2016

1 grudnia 2016 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pt: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych", w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemy Edukacji (FRSE) Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, reprezentowaną przez swoich przedstawicieli prawnych, oraz Powiatem Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.

Projekt "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Uczniowie podejmą wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szkołą Kształcenia Zawodowego Conerus Schule w Norden oraz pracodawcami niemieckimi, współpracującymi ze szkołą partnerską. W projekcie będzie uczestniczyć 14 uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik agrobiznesu oraz technik budownictwa. Odbędą oni w terminie 22.05.2017 - 09.06.2017 praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, współpracujących z partnerską szkołą Conerus Schule w Norden. Praktyka jest integralną częścią szkolenia zawodowego w Polsce.

Jej celem jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych i poznanie nowych metod pracy oraz przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy oraz dostosowanie umiejętności przyszłych techników do standardów i wymagań w przemyśle i usługach na rynku europejskim. Praktyki mają także umożliwić uczniom porównanie warunków pracy w Niemczech i Polsce. Nowocześnie wyposażone zakłady niemieckiego partnera pozwolą uczniom poznać najnowsze technologie oraz zapoznać się ze standardami jakości wymaganymi w krajach Unii. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez stażystów kultury i obyczajów niemieckiego regionu, w którym odbędą praktyki, a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Pobyt w Niemczech będzie również okazją do nauki przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów oraz wykształci zdolność do współdziałania w grupie o odmiennej narodowości. Doświadczenie wynikające z pracy w Niemczech zwiększy mobilność zawodową praktykantów w Polsce i za granicą. Umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami, wydanymi przez zakłady pracy oraz dokumentem „Europass Mobility”.

Projekt realizuje zespół w składzie: Ewa Jobczyk – koordynator projektu, Piotr Krymiec (obsługa elektroniczna projektu, składanie, raportowanie oraz promocja internetowa projektu), Ewa Brajer i Renata Burzała (korespondencja z partnerem niemieckim, opiekunowie praktyk) oraz Barbara Howis (wsparcie w języku angielskim).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny złożyć wniosek zgłoszeniowy i wymagane dokumenty do wyjazdu u koordynatora projektu do dnia 23 stycznia 2017 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Koordynator projektu: Ewa Jobczyk

DOKUMENTY REKRUTACYJNE