ERASMUS+

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Rekrutacja na praktyki w Norden

 

Ewa Jobczyk, grudzień 2018

Ruszyła rekrutacja uczniów do projektu "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" realizowanego w ramach Projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu ERASMUS+.

3 grudnia 2018 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pt: "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy finansowej o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048725 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemy Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A, reprezentowaną przez swoich przedstawicieli prawnych, zgodnie ze statutem FRSE oraz Powiatem Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Uczniowie podejmą wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szkołą Kształcenia Zawodowego Conerus Schule w Norden oraz pracodawcami niemieckimi, współpracującymi ze szkołą partnerską. W projekcie będzie uczestniczyć 14 uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik agrobiznesu oraz technik budownictwa. Odbędą oni w terminie 20.05-07.06.2019r. praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, współpracujących z partnerską szkołą Conerus Schule w Norden. Praktyka jest integralną częścią szkolenia zawodowego w Polsce.

Jej celem jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych i poznanie nowych metod pracy oraz przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy oraz dostosowanie umiejętności przyszłych techników do standardów i wymagań w przemyśle i usługach na rynku europejskim. Praktyki mają także umożliwić uczniom porównanie warunków pracy w Niemczech i Polsce. Nowocześnie wyposażone zakłady niemieckiego partnera pozwolą uczniom poznać najnowsze technologie oraz zapoznać się ze standardami jakości wymaganymi w krajach Unii. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez stażystów kultury i obyczajów niemieckiego regionu, w którym odbędą praktyki, a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Pobyt w Niemczech będzie również okazją do nauki przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów oraz wykształci zdolność do współdziałania w grupie o odmiennej narodowości. Doświadczenie wynikające z pracy w Niemczech zwiększy mobilność zawodową praktykantów w Polsce i za granicą. Umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami, wydanymi przez zakłady pracy oraz dokumentem „Europass Mobility”.

Projekt realizuje zespół w składzie: Ewa Jobczyk – koordynator projektu, Piotr Krymiec (obsługa elektroniczna projektu, składanie, raportowanie oraz promocja internetowa projektu), Daria Brajer - Działak i Renata Burzała (korespondencja z partnerem niemieckim, opiekunowie praktyk) oraz Barbara Howis (wsparcie w języku angielskim).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny złożyć wniosek zgłoszeniowy i wymagane dokumenty do wyjazdu u koordynatora projektu do dnia 21 stycznia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN REKRUTACJI - edycja 2018/2019

UCZNIOWIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin zgłoszeń upływa 21 stycznia 2019r.