ZSP NR2

Przyjdź do nas!

Już dziś gwarantujemy Ci sukces!

REKRUTACJA

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 


O NAS

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie oferujeny dwa typy szkół dla młodzieży: technikum i szkołę branżową I stopnia. Nauka w technikum trwa 5 lat, a po jego zakończeniu możesz przystąpić do MATURY. W trakcie nauki stwarzamy Ci możliwość zdobywania różnych kwalifikacji. Uczniowie nasi odbywają praktykę w Polsce i za granicą. Uczą się dwóch języków obcych i dodatkowo języka obcego zawodowego swojej branży.

Jeśli chcesz skrócić swoją drogę edukacji i zdobyć zawód, to proponujemy Ci naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia (we wszystkich zawodach). Nasi uczniowie w zawodzie kucharz małej gastronomii i sprzedawca zdają najlepiej ze wszystkich szkół w całym OKE.

Szkoła nasza to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiadamy specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku. Ponadto u nas będąc dorosłym będziesz mógł zdobywać nowe umiejętności i doskonalić zdobyte kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, których szeroką ofertę proponujemy w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

ZAPRASZAMY


KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy następujący układ klas:  


CHARAKTERYSTYKA

ZAWODÓW

TECHNIK BUDOWNICTWA

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, więc znalezienie pracy w zawodzie technik budownictwa nie jest trudne. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynika, że zawody budowlane są w grupie zawodów: o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”.

Obserwując lokalny i globalny rynek pracy widać jak wielkie znaczenie ma zawód tej branży. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi. Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały opracowania wszelkiej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jeżeli chciałbyś (-abyś) stać się częścią tej wielkiej „machiny”, to musisz zostać uczniem naszej szkoły. Tylko u nas zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, bo dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną i doskonałą kadrą.

A oto przykłady możliwości zatrudnienia jako technik budownictwa:

Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy. Kończąc szkołę, można kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziale Architektury, Geodezji, a po ukończeniu jej i odbyciu praktyki kierunkowej, a także zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako kierownik budowy czy projektant.

TECHNIK LOGISTYK

Szukasz zawodu z przyszłością? Logistyka - to strzał w dziesiątkę! Technik logistyk to zawód, otwierający wiele możliwości na dzisiejszym rynku pracy. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu czy magazynowania. Takich fachowców wciąż brakuje, dlatego w tym zawodzie nie ma bezrobotnych, ani w skali regionu ani kraju.

Dlatego absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych. Są to, dla przykładu, na terenie kraju firmy SCHENKEN, RABEN, a w Kępnie firma EURO-TRANS czy IWAŃSKI. Ponadto firmy kurierskie, centra dystrybucyjne, hipermarkety, firmy produkcyjne (np. zakłady stolarsko-tapicerskie), które organizują dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz rozprowadzają wyroby gotowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicę. Technik logistyk znajdzie również zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku: specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania rynku, specjalisty ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego, specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalisty ds. transportu wewnętrznego, specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne itd. Nie kończą się możliwości zatrudnienia, które stwarza ten zawód.

A analiza rynku pracy wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka. Potwierdzeniem atrakcyjności tego zawodu są również wysokie zarobki, które w zależności od regionu, wielkości firmy i przede wszystkim kwalifikacji pracownika, sięgają kilku tysięcy zł. Jak wiesz Twoja kariera zależy od Ciebie, ale to my damy Ci pierwsze szlify w zawodzie.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Ludzie mają coraz więcej aut, więc wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej. A niestety brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Decydując się więc na ten zawód, gwarantujesz sobie pracę w przyszłości. Oto przykłady lokalnych warsztatów mechanicznych: Jasiak Auto-Service, ProfiAuto Serwis Marcin Czekała, Perfekt PHU Jacek Norkiewicz, Mercek - Maciej Sobota itd. Są to dobrze prosperujące warsztaty, a popularność branży ciągle wzrasta, co przekłada się na zatrudnienie. Szkoła nasza jest odpowiednio przygotowana pod względem technicznym, posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, abyś mógł zdobyć nie tylko bardzo szerokie wykształcenie ogólnomechaniczne, ale nabyć też niezbędne umiejętności związane z obsługą nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować jako:

Ponadto zawód ten otwiera drogę:

Warto tu wspomnieć, że mamy świetnych fachowców, którzy wiedzą jak zaszczepić w Tobie pasję i chęć do pogłębiania wiedzy.

TECHNIK AGROBIZNESU

Technik agrobiznesu to zawód szerokoprofilowy z możliwością specjalizacji. Szkoła nasza określi specjalizację w zależności od aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Tematyka jej może dotyczyć:

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także bankach, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ośrodkach doradztwa rolniczego. Możesz także zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych, prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla zainteresowanych z kraju i z zagranicy.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jeśli chcesz skrócić swoją drogę edukacji i zdobyć zawód, to proponujemy Ci naukę w 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia (w każdym zawodzie!). Po zakończonej nauce uczniowie obu typów szkół przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdawalność naszych uczniów jest powyżej średniej całego okręgu i często kraju.

Szkoła nasza to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiadamy specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku. Ponadto u nas, będąc dorosłym, będziesz mógł zdobywać nowe umiejętności i specjalności, uczestnicząc w kursach, których szeroką ofertę proponujemy w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.