ANKIETA

1.Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?

TAK
NIE

2. Czy czujesz się bezpiecznie w drodze do szkoły?

TAK
NIE

3. Czy byłaś(eś) do czegoś zmuszany przez starszych kolegów?

TAK
NIE

4. Czy próbowano Cię szantażować na terenie szkoły?

TAK
NIE

5. Czy próbowano wyłudzić od Ciebie pieniądze w szkole?

TAK
NIE

6. Czy wyśmiewano się z Ciebie w szkole?

TAK
NIE

7. Czy stosowano wobec Ciebie przemoc fizyczną w szkole?

TAK
NIE

8. Czy regularnie (przynajniej raz w tygodniu) zażywasz narkotyki?

TAK
NIE

9. Czy sporadycznie zażywasz narkotyki?

TAK
NIE

10. Czy regularnie palisz papierosy?

TAK
NIE

11. Czy sporadycznie palisz papierosy?

TAK
NIE

12. Czy przynajmniej raz w tygodniu pijesz alkohol?

TAK
NIE

13. Czy od czasu do czasu pijesz alkohol

TAK
NIE

14. Czy zetknąłeś(łaś) się osobiście z agresją przez SMS lub internet?

TAK
NIE

15. Czy wiesz do kogo możesz się zwrócić o pomoc jeśli staniesz się ofiarą przemocy?

TAK
NIE

16. Czy czujesz się bezpiecznie na zajęciach praktycznych?

TAK
NIE