Aktualności

 

[27 lutego 2017]

Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Kurs trwa 1 dzień szkoleniowy – łącznie 8 godzin. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca kas fiskalnych i terminali. Uczestnik odbędzie ćwiczenia praktyczne.

Celem szkolenia jest opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Naszym zadaniem będzie „oswojenie” Państwa z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi kasy fiskalnej oraz terminala.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu otrzymujecie Państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego” na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

Zajęcia obejmują: obsługę kasy fiskalnej, obsługę terminala płatniczego, zwroty i reklamacje, faktury i rozliczanie kasjerów.

Cena: 250zł/osobę (dla grupy 5-osobowej). Cena ulega obniżeniu przy większej ilości uczestników.

Terminy i czas zajęć do uzgodnienia.

Planowany termin realizacji: kwiecień 2017r.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy.

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone