OFERTA

Formy kształcenia szkolnego dla dorosłych.

Wszystkie w/w formy kształcenia są bezpłatne.

Formy kształcenia pozaszkolnego

Proponujemy kursy i szkolenia w następujących kategoriach:

Kursy

maturalne

Kursy

językowe

Kursy

komputerowe

Kursy

BHP

Kursy

pedagogiczne

Kursy

zawodowe

Kursy

biznesowe

Kursy

doskonalące i inne

Tutaj znajduje się pełen wykaz kursów i szkoleń.

 

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone