Aktualności

 

[22 października 2014]

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

W terminie od 22 października do 27 października 2014r. 28 osób uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. Każda grupa odbyła 12- godzinne szkolenie z następującego zakresu:

Celem szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej było przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące przeprowadzania podstawowych zabiegów RKO u dzieci i dorosłych. Wszystkie omawiane zagadnienia były poparte autentycznymi przykładami z życia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu i Certyfikat.

Zleceniodawcą kursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - realizator projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… - budowanie lokalnego systemu wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone