Aktualności

 

[listopad 2014]

Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Na podstawie Art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie organizuje w miesiącu listopadzie szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Opłata za szkolenie wynosi 40,00zł od osoby (w przypadku pracowników młodocianych).

Pobierz formularz

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone