Aktualności

 

[styczeń 2015]

Opiekunka osób starszych z językiem obcym

Ilość godzin: 72 (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i warsztatowych w CKU z zakresu geriatrii, terapii zajęciowej, a także opieki i pielęgnacji ludzi starszych i 24 godziny zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej) oraz 32 godziny języka obcego.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to luty 2015r.

Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych.

Dokładne terminy zajęć do uzgodnienia z uczestnikami.

Uczestnik po ukończeniu otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wraz z suplementem.

Cena: 480 zł / uczestnika (dla grupy 10-osobowej)

Planowany termin realizacji: luty/marzec 2015r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone