14

października

Dorota Tokarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP NR 2 W KĘPNIE

14 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Na okolicznościowy apel przybyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska. Tradycją stało się, aby w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny.

Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu przedstawiła rys historyczny święta zwanego potocznie Dniem Nauczyciela, podkreśliła, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzyła wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków. Zaproszeni goście złożyli na ręce pani dyrektor Howis kwiaty i słowa uznania za trud wychowania przyszłych pokoleń oraz przekazali życzenia dla wszystkich pedagogów.

DEN jest okazją do podsumowania i nagradzania nauczycieli oraz pracowników szkoły za ich niezwykle ważną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. W tym roku nagrodą Starosty uhonorowani zostali Paweł Jakubczyk i Maciej Wieczorek. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Małgorzata Blabuś, Małgorzata Lubryka, Ewa Jobczyk, Barbara Mędel, Katarzyna Bartnik-Domal, Aleksandra Klimecka, Barbara Noculak, Lechosław Kępa, Mariusz Kulczycki, Piotr Szyszka, Andrzej Gruszka, Sebastian Szewczuk oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi. Okolicznościową akademię zakończył wspaniały występ uczniów, którzy z humorem i aktorskimi umiejętnościami potrafili zaprezentować życie szkolne. Nie zabrakło również efektownych pokazów tanecznych i rytmicznych popisów wokalnych.

Zdjęcia z wydarzenia