ZSP NR2

UCZNIOWIE

PLAN LEKCJI

Plan dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia  

 

Plan dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  


HARMONOGRAM

EGZAMINÓW

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020


WYKAZ

PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej TECHNIKUM po gimnazjum


Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum


Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej TECHNIKUM po szkole podstawowej


Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po szkole podstawowej

 


WARUNKI

UBEZPIECZENIA

2019/2020

Informacja o ubezpieczeniu i procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia dzieci i młodzieży w Towarzystwie InterRisk w roku szkolnym 2019/2020.

 


TERMINARZ

KURSÓW I PRAKTYK

Terminarz kursów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/20

Terminarz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla technikum w roku szkolnym 2019/20