25

października

Jan Kokot

Eliminacje szkolne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Od 25 października 2019r. odbywał się etap szkolny XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do części pisemnej oraz praktycznej olimpiady przystąpiło 20 uczniów uczących się w zawodzie technik agrobiznesu z klasy I TD, II TB, III TB i IV TA. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w następujących blokach tematycznych: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna oraz produkcja zwierzęca. Pierwszą częścią rywalizacji był test składający się z 60 pytań zamkniętych, a następnie uczniowie wykonywali zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Po sprawdzeniu testu z części pisemnej oraz ocenie zadań praktycznych wyłoniono zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę punktów w poszczególnych blokach. To właśnie oni będą reprezentowali szkołę podczas eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego OWiUR:

Udział w etapie szkolnym był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także zweryfikowania braków do uzupełnienia w dalszym etapie przygotowań do eliminacji okręgowych OWiUR. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Nasi najlepsi olimpijczycy będą reprezentowali Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie podczas eliminacji okręgowych OWiUR, które odbędą się 17 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zgodnie z regulaminem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uczestnicy etapu centralnego, którzy zostaną do niego zakwalifikowani i przystąpią do rywalizacji, są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu z przygotowania zawodowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny OWiUR. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny celującej z tej części egzaminu.

Uczniom biorącym udział w tegorocznych zmaganiach życzymy sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady.