26

maja

Barbara Mędel

Drodzy maturzyści!

Aktualizacja 2 czerwca

Informujemy o internetowej możliwości zadawania pytań dotyczących przebiegu egzaminów, zdarzeń losowych, wglądów w wyniki i odwołań od nich.

SZCZEGÓŁY:

Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się informacją OKE w Poznaniu o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.

Najistotniejsze informacje w dokumencie: