25

czerwca

Dorota Tokarek

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Kolejny rok edukacji za nami. Nie był to łatwy rok, gdyż ponownie wszyscy – uczniowie, ich rodzice i nauczyciele - musieli zmierzyć się z wyjątkową sytuacją związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty w związku z pandemią Covid-19. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że nauka stacjonarna została zastąpiona nauczaniem zdalnym w okresie od 19 października 2020r. do 15 maja 2021r. Od 17 do 28 maja uczniowie mogli powrócić do szkół w systemie hybrydowym, a dopiero po tym okresie wszyscy kontynuowali naukę stacjonarną. To właśnie na ten powrót uczniowie czekali najbardziej, gdyż nawet najlepsze spotkania w sieci nie są w stanie zastąpić tradycyjnych, „na żywo”. Trudny rok szkolny dobiegł końca.

25 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Dyrektor szkoły Barbara Howis powitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Kępińskiego - Roberta Kieruzala, Naczelnika Wydziały Edukacji i Sportu - Andrzeja Jóźwika, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Iwonę Rataj, Kierownika Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie – Marka Wróbla, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Marka Potarzyckiego, Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne, pracowników szkoły i przede wszystkim uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała m.in. „Dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu daliśmy radę i dzisiaj kończymy ten szczególny rok szkolny. Branżową Szkołę I stopnia ukończyło 91 uczniów w 17 zawodach: fryzjer – 17, tapicer – 16, sprzedawca – 11, stolarz – 7, mechanik pojazdów samochodowych – 6, cukiernik – 5, elektryk – 5, monter sieci i instalacji sanitarnych – 5, ślusarz – 4, operator obrabiarek skrawających – 3, kucharz – 3, murarz-tynkarz – 2, krawiec – 2, lakiernik – 2, elektronik- 1, piekarz – 1, blacharz samochodowy – 1. Gratuluję Wam wszystkim”. Zwracając się do absolwentów szkoły branżowej Barbara Howis życzyła im, aby szli śmiało z uśmiechem i wysoko podniesionym czołem w życie, pokonując przeszkody, aby wiedza zdobyta w szkole dodała im odwagi, wiary w siebie i pomogła dotrzeć do wyznaczonego celu. Dyrektor szkoły podziękowała również nauczycielom i pracownikom szkoły za determinację, serdeczność i rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia w trudnym czasie pandemii.

Następnie wręczone zostały nagrody książkowe i wyróżnienia najzdolniejszym absolwentom. Srebrny List Pochwalny otrzymali: Marta Ostrycharz (śr. 4,69), Jolanta Wnęk (śr. 4,66), Kinga Kondrat (śr. 4,52), Wojciech Hojka (śr. 4,39). Brązowy List Pochwalny wręczono: Sandrze Pomiankowskiej, Magdalenie Nowak, Paulinie Michalskiej.

Dyrektor szkoły w dalszej części uroczystości pożegnała wieloletnią przewodniczącą Rady Rodziców p. Grażynę Mierzchałę, dziękując za owocną współpracę. Podczas akademii głos zabrali: Robert Kieruzal, Iwona Rataj, Marek Wróbel.

Po raz pierwszy odbyło się ślubowanie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy przyrzekali godnie reprezentować szkołę w lokalnym środowisku i na rynkach pracy. Po części oficjalnej wszyscy mogli podziwiać występy kabaretowe i taneczne w wykonaniu młodzieży ZSP Nr 2.

Zdjęcia z wydarzenia