3

września

Dorota Tokarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

14 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne święto nauczycieli i pracowników szkoły obchodzone jest w Polsce w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w Polsce w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Na okolicznościowy apel przybyli: Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska. Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali włączeni do grona społeczności szkolnej. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny.

Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzyła wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków. DEN to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodą Starosty uhonorowane zostały Barbara Mędel i Katarzyna Bartnik-Domal. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Daria Brajer-Działak, Renata Burzała, Paweł Jakubczyk, Iwona Jany, Dariusz Jasik, Monika Józefowska, Violetta Kasprzak-Sindera, Anna Matysiak, Grzegorz Markiewicz, Maria Rachlak, Joanna Stręk-Poszwa, Monika Więcławska.

Akademię zwieńczył wspaniały występ uczniów, którzy przypomnieli najlepsze przeboje lat 60., 70 ... i kolejnych ubiegłego stulecia aż do pierwszej dekady XXI wieku. Niezapomniane piosenki i rytmiczny taniec wprawił publiczność w miły, radosny nastrój.

Zdjęcia z wydarzenia