22

kwietnia

Maciej Wieczorek

IX edycja Sprawnych w Przyszłym Zawodzie

22 kwietnia 2022 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie odbyła się już IX edycja konkursu "Sprawni w Przyszłym zawodzie". Konkurs odbywał się jak zawsze pod patronatem Starostwa Powiatowego i Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie. Główny cel konkursu to rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych a także przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. W konkursie udział wzięli uczniowie klas ósmych prawie wszystkich szkół podstawowych z powiatu kępińskiego. Każda szkoła wystawiła drużynę 5 osobową składającą się z czterech uczniów i opiekuna. Konkurs polegał na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i pod ich opieką. Przeprowadzany był w przystosowanych do tego klasopracowniach Centrum Kształcenia Ustawicznego m.in.: agrobiznesu, logistyki, fryzjerstwa, sprzedaży i handlu, elektrotechniki, budownictwa i projektowania oraz mechaniki pojazdowej i ślusarstwa. Uczniów oceniało jury konkursowe w składzie: dyrektor mgr Barbara Howis, przewodniczący Zespołu nauczycieli Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Maciej Wieczorek i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Biernat.

Najlepszą szkołą została: Szkoła Podstawowa z Mikorzyna, na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa z Trzcinicy a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Bralina.

Najlepsi uczniowie to: Maks Cierlak i Maciej Brylak z Mikorzyna oraz Amelia Słupianek i Oliwia Henrykowska z Trzcinicy.

Zdjęcia z wydarzenia