13

października

Dorota Tokarek

ZŁOTE SKRZYDŁA OŚWIATY - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP NR 2 W KĘPNIE

ZŁOTE SKRZYDŁA OŚWIATY – pod takim hasłem 13 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne święto nauczycieli i pracowników szkoły obchodzone jest w Polsce w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w Polsce w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Na okolicznościowy apel przybyli: Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj, Bernard Kaczorowski - prezes firmy Benix, Krzysztof Zimny-zastępca dyrektora generalnego firmy Benix, Dariusz Ociepa - dyrektor firmy Livello Sofa Sp.z.o.o, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska.

Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali włączeni do grona społeczności szkolnej. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny.

Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzyła wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

DEN to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodą starosty uhonorowani zostali Alicja Bacińska, Paweł Jakubczyk, Piotr Krymiec. Nagrodę dyrektora otrzymali: Małgorzata Blabuś, Daria Brajer-Działak, Renata Burzała, Judyta Grzesińska, Dariusz Jasik, Małgorzata Kanclerz, Marta Papiernik, Ewa Szkudlarek, Piotr Szyszka, Edyta Tecław, Dorota Tokarek.

W dalszej części zaproszeni goście oraz uczniowie składali życzenia i kwiaty pedagogom z okazji ich święta. Akademię uświetniła gala wręczenia statuetek Złote Skrzydła Oświaty, którą poprowadzili uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. W kategorii Złoty Kaganek statuetką uhonorowano Jana Kokota, w kategorii Gorący Uśmiech zwyciężyła Daria Brajer-Działak, w kategorii Duch Kreatywności statuetkę odebrała Monika Józefowska, w kategorii Mistrz Inspiracji nagrodę przyznano Romanie Grycman, statuetka Złote Skrzydła Oświaty w kategorii Bratnia Dusza trafiła do Jarosława Dominika. Uczniowie przygotowali jeszcze jedną kategorię - Złota Rączka i statuetkę Super Woźny przyznano Franciszkowi Belce. Podczas gali nie zabrakło również nastrojowych piosenek i tańców.

Po zakończeniu uroczystości zawarto Umowę Patronacką pomiędzy Fabryką Mebli Benix Kaczorowscy Spółka z o.o. a ZSP Nr2 w Kępnie, której celem będzie podniesienie jakości praktycznego kształcenia uczniów w zawodach: tapicer, stolarz, krawiec, technik technologii drewna, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego.

Zdjęcia z wydarzenia