ZSP NR2

PROJEKTY EUROPEJSKIE

LOWE abroad

LUTY 2020

LOWE- Szkolenia w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ dla nauczycieli ZSP nr 2 w Kępnie.

W dniach od 16.02 do 22.02. 2020r. pani Edyta Tecław - nauczyciel naszej szkoly i koordynator LOWE w Kępnie (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji) brała udział w mobilności kadry edukacji dorosłych w ramach programu ERASMUS +. Szkolenie odbyło się w miejscowości REUS w Hiszpanii i brali w nim udział przedstawiciele kadry administracyjnej z 11 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji LOWE z różnych stron Polski. Program szkolenia dotyczył funkcjonowania, komunikacji z lokalnym rynkiem i finansowania instytucji szkoleniowych w Hiszpanii, co pozwoliło porównać warunki u nas i partnerów projektu, a także wymienić się doświadczeniem. Organizator szkolenia, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, zadbała nie tylko o stronę merytoryczną szkolenia, ale uczestnikom projektu zapewniła możliwość poznania kultury regionu Katalonii, jej zabytków oraz historii. Wcześniej w REUS w terminie 18-22 listopada 2019r. szkolenie „ Dobre praktyki i strategie w edukacji dorosłych o niskich kwalifikacjach” odbyła pani Barbara Gruszka – trener LOWE. Kolejne wyjazdy odbędą się na Litwę w marcu i w maju b.r. Nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie poznają tamtejsze strategie edukacyjne i funkcjonowanie podobnych ośrodków, jak w Polsce.

Zdjęcia z wydarzenia  


PAŹDZIERNIK 2019

Seminarium podsumowujące projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe"

7 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk,Darii Brajer-Działak, Renaty Burzały i Piotra Krymca. W seminarium uczestniczyli: Starosta Powiatu Kępińskiego w Kępnie - Robert Kieruzal, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Rataj, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracodawcy uczestniczący w projekcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.


MAJ 2019

Nasi uczniowie już w Norden!

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły w ramach projektu ERASMUS+ odbywają praktyki w Norden (nad Morzem Północnym w Niemczech).

Przez trzy tygodnie (19.05.2019 - 08.06.2019), zdobywają doświadczenia w niemieckich firmach i gospodarstwach (technik mechanik: BMW, VW, Opel, technik budownictwa: lokalne firmy budowlane i technik agrobiznesu: lokalne gospodarstwa).


STYCZEŃ 2019

Wyniki rekrutacji na wyjazd do Niemiec

Zapraszamy zainteresowane osoby o zapoznanie się z wynikami rekrutacji na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


LOWE abroad

STYCZEŃ 2019

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "LOWE abroad - non-vocational adult education and learning communities" realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.


GRUDZIEŃ 2018

Ruszyła rekrutacja uczniów do projektu "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe"

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" realizowanego w ramach Projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


27 września 2018

Seminarium podsumowujące wyjazdy do Włoch

27 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt: "Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe" został zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 i 2.


28 maja 2018

Druga grupa nauczycieli we Włoszech

W dniach 12-16 lutego br. sześciu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w obserwacji pracy włoskich szkół i zakładów pracy (job shadowing) Było to możliwe dzięki projektowi ze środków Unii Europjeskiej Erasmus+ Akcja 1.


MARZEC 2018

Po raz piewrszy we Włoszech

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie już po raz siódmy odbyli 3-tygodniową praktykę zawodową w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +, tym razem we Włoszech. W projekcie uczestniczyło 15 uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie, którzy w terminie od 5 - 23 marca 2018 roku odbyli praktyki zawodowe we włoskich firmach: samochodowych, budowlanych i logistycznych współpracujących z Sistema Turismo. Praktyka ta była integralną częścią szkolenia zawodowego w Polsce.


LUTY 2018

Job shadowing w Rimini

W dniach 12-16 lutego br. sześciu nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w obserwacji pracy włoskich szkół i zakładów pracy (job shadowing) Było to możliwe dzięki projektowi ze środków Unii Europjeskiej Erasmus+ Akcja 1.