Dokumenty do pobrania

WNIOSKI

O PRZYJĘCIE

DO SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie do Technikum Nr 2 w Kępnie      

 

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w Kępnie     

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie  


POZOSTAŁE

WNIOSKI

I PODANIA

Zaświadczenie o przyjęciu ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kępnie na zajęcia praktyczne realizowane w zakładzie pracy pracodawcy  

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego  

 

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  

 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego  

 

Podanie o wydanie dokumentów - rezygnacja ze szkoły  

 

Karta obiegowa - rozliczenie dotyczące rezygnacji ucznia ze szkoły