UCZNiOWIE

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

STRONA GŁÓWNA

PLAN LEKCJI

MATURA

Terminarz praktyk, kursów i egzaminów

Wykaz podręczników

Do pobrania (podania i wnioski)

SŁUCHACZE LO

PROFILAKTYKA

ANKIETA

Pielęgniarka szkolna:

od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 13.00

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej TECHNIKUM po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej TECHNIKUM po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po szkole podstawowej

Biblioteka szkolna

poniedziałek 8.00 - 17.05

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.00

czwartek 8.15 - 17.05

piątek 8.00 - 14.00

Dyżury pedagoga szkolnego:

od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 13.00

licz