UCZNiOWIE

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

STRONA GŁÓWNA

PLAN LEKCJI

MATURA

Terminarz praktyk, kursów i egzaminów

Wykaz podręczników

Do pobrania (podania i wnioski)

SŁUCHACZE LO

PROFILAKTYKA

ANKIETA

Pielęgniarka szkolna:

od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 13.00

Dokumenty do pobrania

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego dla ucznia Branżowej Szkoły I stopnia

Zaświadczenie o przyjęciu ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia na zajęcia praktyczne realizowane w zakładzie pracy pracodawcy

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu swiadectwa szkoły/indeksu

Wniosek o zawieszenie procedury skreślenia ucznia-słuchacza po otrzymaniu drugiej nagany dyrektora szkoły

Wniosek rodzica o wydanie dokumentów ucznia z powodu rezygnacji z dalszej nauki

Wniosek o przyjęcie do LO dla Dorosłych dla osób, które ukończyły gimnazjum

Wniosek o przyjęcie do LO dla Dorosłych dla osób, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową po 2015 roku

Wniosek o przyjęcie do LO dla Dorosłych dla osób, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową przed 2015 rokiem

Biblioteka szkolna

poniedziałek 8.00 - 17.05

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.00

czwartek 8.15 - 17.05

piątek 8.00 - 14.00

Dyżury pedagoga szkolnego:

od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 13.00

licz