Do końca roku szkolnego

219 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

ERASMUS+

 

 

 

 

 

 

Piotr Krymiec, 19 grudnia 2014

Nasza szkoła kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i przystąpiła do kolejnej inicjatywy europejskiej - ERASMUS+. W poprzednich edycjach blisko 50 uczniów uczestniczyło w 3-tygodniowych praktykach zagranicznych (Norden - Niemcy).

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor realizujący programu Erasmus+ w odniesieniu do szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.