SPRZEDAWCA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

  Nauka w zawodzie sprzedawca w naszej szkole to:

  CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ

Perspektywy i możliwości zatrudnienia:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE