TECHNIK

BUDOWNICTWA

  Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawody budowlane są w grupie zawodów o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi. Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Jeżeli chciałbyś (-abyś) stać się częścią tej wielkiej „machiny”, to musisz zostać uczniem NASZEJ SZKOŁY.

  Czego się nauczysz:

Perspektywy i możliwości zatrudnienia:

Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Po odbyciu praktyki kierunkowej oraz zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

  U nas uzyskasz najlepsze wyniki egzaminów zawodowych, zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, bo dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną i doskonała kadrą. Lista tych umiejętności jest bardzo długa. Przygotujemy Cię również do Olimpiad Budowlanych – po których mamy swoich finalistów i laureata.

W trakcie nauki przystąpisz do dwóch egzaminów w tzw. kwalifikacjach, a są nimi: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (egzamin pod koniec I półrocza klasy III) i BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (egzamin pod koniec I półrocza klasy V).

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE