AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zagrodzie rolnika

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 3 grudnia 2015

Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przeprowadziła w dniu 3 grudnia 2015 r. w ZSP Nr 2 w Kępnie pierwszą część seminarium dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Seminaria prowadzili: Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TC i II TB – uczący się w zawodzie technik agrobiznesu oraz kilkunastu rolników, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Wypadki przy pracy zdarzają się w rolnictwie ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, wypadki śmiertelne – trzy do czterech razy częściej. W 2014 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili do KRUS prawie 22 tysiące zdarzeń wypadkowych (o 6,1% mniej niż w 2013 roku). Ponad 20 500 zdarzeń wypadkowych uznano za wypadek (o 2,3% mniej niż rok wcześniej). Na terenie Wielkopolski w 2014 roku zarejestrowano 2 593 zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników (o 30 wypadków więcej niż w 2013 roku). 2567 zdarzeń wypadkowych uznano za wypadek (o 187 więcej niż w 2013 roku). Zarejestrowano również 9 wypadków śmiertelnych (o 2 więcej niż w 2013 roku).

Ponad 75% wypadków w rolnictwie spowodowanych jest:

  • nieznajomością zasad bezpiecznej pracy i lekceważeniem zagrożeń,
  • złym stanem technicznym maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • pośpiechem,
  • pracą po spożyciu alkoholu.

Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów:

  • co piąty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia,
  • 10% wypadków w gospodarstwie – to upadki ze schodów i drabin
  • pilarki tarczowe i piły łańcuchowe powodują większą liczbę wypadków niż wszystkie inne maszyny i urządzenia rolnicze łącznie,
  • śmiertelne porażenie prądem elektrycznym zdarzają się na wsi dwukrotnie częściej niż w mieście,
  • jedna piąta wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się podczas eksploatacji maszyn rolniczych i ciągników,
  • nieumiejętna obsługa zwierząt hodowlanych również jest przyczyną wielu wypadków.

W trakcie seminarium został przeprowadzony konkurs dla rolników ze znajomości zagadnień poświęconych BHP w rolnictwie. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Andrzej Gabryś z Osin, drugie Sylwia Pastusiak z Kierzna, a trzecie Katarzyna Wrzalska z Mechnic. Laureaci trzech pierwszych miejsc zdobyli nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszyscy uczestnicy seminarium, zarówno uczniowie jak i rolnicy otrzymali materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Druga część seminarium dla uczniów i rolników odbędzie się w lutym 2016 roku.