AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

KOLĘDZIAŁKI 2017

WYDARZENIA

 

 

Sebastian Szewczuk, 22 grudnia 2017

22 grudnia po raz drugi odbyły się w naszej szkole Kolędziałki – konkurs kolęd i pastorałek dla uczniów naszej szkoły. Klasy wykazały się pomysłowością na tyle daleko idącą, że ich zaangażowanie wychodziło poza wytyczne jakie daje regulamin Kolędziałek – mający równocześnie wyłonić zwycięzców Maratonu Klas.

W jury Kolędziałek w tym roku zasiedli: p. Barbara Gruszka – przewodnicząca, p. Barbara Noculak, p. Jan Kokot, p. Jarosław Dominik. Po występie wszystkich klas na scenę weszli nauczyciele i wykonali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Po jej wykonaniu zeszli bliżej widowni i zaprosili uczniów do wspólnego kolędowania. Zaproszenie zostało przyjęte tak, że uczniowie podnieśli się ze swoich miejsc i w ten sposób stworzył się piękny chór śpiewający radośnie bożonarodzeniowe pieśni.

W trakcie śpiewów komisja, wraz z pełniącym rolę sekretarza p. Sebastianem Szewczukiem udała się na podliczenie punktów z kart oceny występów. Po ustaleniu zwycięzców i wypełnieniu oraz podpisaniu protokołu, jury powróciło by uhonorować uczestników Kolędziałek. O wręczenie dyplomów został poproszony pan dyrektor Andrzej Kowalczyk. Najpierw każda klasa otrzymała dyplom za uczestnictwo, a następnie budując napięcie wręczono dyplomy od miejsca trzeciego:

  • III miejsce (95 punktów) – klasa I TA
  • II miejsce (101 punktów) – klasa 2b
  • I miejsce (118 punktów) – klasa II TA

Następnie dyrektor Andrzej Kowalczyk złożył wszystkim świąteczne życzenia, które prosił także przekazać rodzinom zgromadzonych. Na koniec zwycięzcy zostali poproszeni o ponowne wykonanie zwycięskiej pastorałki „Złota Jerozolima”.

Całość spotkania jako konferansjerzy poprowadzili uczniowie – Klaudia Kowal i Nikodem Szup.