AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Seminarium podsumowujące w ramach programu ERASMUS+

WYDARZENIA

 

 

Piotr Krymiec, 27 września 2018

27 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt: "Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe" został zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 i 2.

Seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk, Alicji Gawińskiej, Beaty Szymoniak, Barbary Gruszki, Barbary Howis i Piotra Krymca.

W seminarium uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Kępińskiego w Kępnie - Grażyna Jany, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Rataj, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych - Marek Czekała oraz pracodawcy uczestniczący w projekcie, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.

Koordynator projektu Ewa Jobczyk przekazała zebranym gościom informacje o Programie ERASMUS+, w ramach, którego w Akcji 1 i 2 szkoła złożyła wniosek konkursowy i otrzymała środki finansowe na jego realizację. Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kładzie nacisk na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych, oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Następnie pani Barbara Gruszka przybliżyła nowego partnera w projekcie, tj. firmę Sistema Turismo z Rimini.

Kolejnym punktem seminarium była relacja samych praktykantów, którzy odbyli w terminie 05.03.2018 do 23.03.2018 roku trzytygodniową praktykę zawodową we włoskich przedsiębiorstwach współpracujących z firma Sistema Turismo w Rimini, w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik logistyk. Z ich relacji wynikało, że pobyt we Włoszech, to nie tylko praktyka zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, nauka języka, poznawanie regionu, jego kultury i obyczajów.

Projekt w ramach Akcji 1, podsumowały: Katarzyna Bartnik-Domal, Alicja Gawińska i Beata Szymoniak. Omówiły monitoring praktyk oraz opiekę nad uczniami podczas wyjazdu. Zgodnie stwierdziły, że nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, a sam projekt został perfekcyjnie przygotowany.

Następnie Monika Józefowska i Jan Kokot, jako reprezentacji dwóch grup szkoleniowych, podsumowali udział w projekcie w ramach Akcji 2 (działanie: Szkolenie kadry/job shadowing). W ramach projektu podpatrywali oni system edukacji i formy kształcenia zawodowego we Włoszech. Podczas bogatej fotorelacji, podzielili się oni ze słuchaczami doświadczeniami i pomysłami zaobserwowanymi we Włoszech. W tym wypadku koordynatorem wizyty była również firma Sistema Turismo.

Projekt ten miał na celu podniesienie poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w ZSP Nr 2 w Kępnie, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszej szkole, dostosowanie umiejętności nauczycieli do europejskich standardów nauczania, zwiększenie mobilności zawodowej kadry nauczycieli oraz podniesienie efektywności przyswajania wiedzy przez uczniów. Niewątpliwie wszystkie te cele zostały osiągnięte.

PROGRAM ERASMUS + jest dla szkoły ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji oraz przyczynia się do doskonalenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, dlatego praktyki zawodowe za granicą oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli na stałe wpisane są w kalendarz szkoły.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.