AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie w finale IV Regionalnego Turnieju Młodego Mechanizatora

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 23 maja 2019

W dniu 23 maja 2019r. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyła się czwarta edycja Regionalnego Turnieju Młodego Mechanizatora. Turniej zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Państwowa Straż Pożarna oraz m.in. Delegatura Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu dla uczniów kierunków rolniczych szkół południowej Wielkopolski. Celem Turnieju jest propagowanie kultury technicznej oraz bezpiecznego zachowania się podczas obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych, ugruntowanie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w razie wypadku. Jednym z celów jest również przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentowało trzech uczniów z klasy III TA uczących się zawodu technik agrobiznesu: Michał Adamski, Hubert Grygier, Maciej Tuszyński.

Pierwszym etapem Turnieju był test wielokrotnego wyboru złożony z 25 pytań, po którym Maciej Muszyński i Hubert Grygier awansowali do finału. Następnie odbyła się część praktyczna składająca się z ośmiu elementów:

  • Jazda sprawnościowa ciągnikiem Zetor 5320 z piłką na talerzu Stewarta,
  • Rozpoznawanie środków smarnych
  • Rozpoznawanie rodzajów ogumienia,
  • „Sworzniem w punkt” z ciągnikiem Case i ładowaczem czołowym
  • Obsługa codzienna ciągnika rolniczego Ursus C-330 z przyczepą
  • Obsługa techniczna opryskiwacza
  • Zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Zadania z ochrony przeciwpożarowej.

Jak się okazało tematyka turnieju odpowiadała zwłaszcza uczniom uczącym się w zawodzie technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ale i tak nasi adepci technikum agrobiznesu pozostawili w pokonanym polu wielu swoich kolegów z innych szkół.

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych, tak w szkole, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Uczniów do Turnieju przygotowywał Jan Kokot, nauczyciel ZSP Nr 2 w Kępnie.