AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyrektora ANDRZEJA KOWALCZYKA

WYDARZENIA

 

 

Dotota Tokarek, 19 czerwca 2019

19 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Kępnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Tegoroczne podsumowanie dziesięciomiesięcznej nauki było wyjątkowe nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla dyrektora Andrzeja Kowalczyka, który zdecydował się odejść po 43 latach pracy zawodowej na zasłużoną emeryturę. Dla uczniów klas promocyjnych okolicznościowy apel, na którym wręczono wyróżnienia i listy pochwalne odbył się w godzinach porannych, natomiast zakończenie roku szkolnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i pożegnanie dyrektora szkoły rozpoczęło się o godz. 11:00.

W uroczystej gali udział wzięli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu powiatowego, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oraz placówek oświatowych w tym ze szkoły partnerskiej Conerus Schule z Norden, jak również dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, przedstawiciele Rady Rodziców. Dyrektor szkoły wręczył uczniom kończącym naukę w ZSP Nr2 nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem i listy pochwalne za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły. W tym roku akademia zakończenia miała inny wymiar, ponieważ pożegnano wieloletniego dyrektora Zespołu Andrzeja Kowalczyka, który postanowił zakończyć pracę zawodową, kierowanie placówką i przejść na emeryturę.

W swoim wystąpieniu Andrzej Kowalczyk podziękował wszystkim za wszystko – Traktowałem pracę a w szczególności ostatnie 18 lat jako służbę w tej szkole, mojej szkole, a niejako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej w mojej ocenie, lepiej lub gorzej wypełniałem przypisane mi zadania. Czułem się dobrze wśród szkolnej społeczności. Myślę, że miałem powołanie do zawodu nauczyciela. Praca z ludźmi, kierowanie ludźmi to dobra szkoła życia. Pewnie przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem tych wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w trakcie moich 43 lat pracy zawodowej. Spośród wszystkich słów i wartości wybieram wdzięczność, a więc dziękuję.

Dyrektora żegnali wszyscy, z którymi współpracował. Nie brakowało słów pochwały za jego dobrze pełnioną misję, zaangażowanie i olbrzymi wkład w rozwój nowoczesnej szkoły. Były kosze kwiatów, prezenty, czas wspomnień i momenty wzruszeń. Wyrazy szacunku i wdzięczności przekazała również społeczność uczniowska - Dziękujemy za wychowanie i kształcenie kolejnych roczników młodych ludzi. Cieszymy się, że mogliśmy kroczyć wspólną drogą, na której był Pan naszym drogowskazem. Panie Dyrektorze! Kierował Pan szkołą zawsze mając na uwadze dobro uczniów. Swoją postawą, sposobem bycia i pogodnym usposobieniem spowodował Pan, że szkoła stała się dla nas drugim domem, do którego przychodzi się chętnie i z radością, bo jest to dom pełen ciepła, bezpieczny i nowoczesny.

W drugiej część uroczystej gali nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie przygotowali dyrektorowi wspaniały benefis, który poprowadził wicedyrektor Paweł Jakubczyk. Dostojnemu benefisantowi towarzyszyła zaproszona na tę okoliczność najbliższa rodzina. Grono pedagogiczne żegnając się ze swoim dyrektorem wyraziło wdzięczność słowami - Nigdy nie stwarzałeś dystansu między nami a sobą, nie przerażała nas rozmowa z Tobą – byłeś, jesteś naszym przyjacielem, po prostu dobrym człowiekiem, na którego zawsze można liczyć. Dziś wyrażamy wdzięczność Panu Panie Dyrektorze za wspólnie przepracowaną przeszłość. Dzisiejszy dzień nie jest dla nas radosnym, mamy jednak powody, by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na swej drodze wyjątkowego człowieka, oddanego ludziom, niezwykle zaangażowanego, lojalnego, szczerego i życzliwego.

Wszyscy zgromadzeni na benefisie Andrzeja Kowalczyka życzyli dyrektorowi zdrowia, uśmiechu, którego wciąż mu nie brakuje i spełnienia marzeń, na które z racji ciążących obowiązków nie było czasu.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW KLAS PROMOCYJNYCH I KOŃCZĄCYCH ZSZ

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Laura Antoszków(5,66), Natalia Piworowicz (5,55), Alicja Jakubczak(5,53), Paulina Górecka(5,18), Sandra Wróbel(5,13), Nikola Rak(5,09), Monika Juszczak(5,0), Dawid Żurecki(5,0), Marcin Rak(4,89), Wiktoria Janczak(4,87), Jakub Kabot(4,87), Julia Gruszka(4,82),Dawid Wojciechowski(4,81), Dominik Zięba(4,81), Weronika Antczak(4,80), Jakub Szlag(4,81), Ewelina Piworowicz(4,80), Wiktoria Albert(4,79), Oliwia Oszańca(4,76). Złoty list pochwalny przyznano: Laurze Antoszków, Natalii Piworowicz, Alicji Jakubczak, Paulinie Góreckiej, Sandrze Wróbel, Nikoli Rak, Dawidowi Żureckiemu, Dawidowi Wojciechowskiemu, Ewelinie Piworowicz. Na srebrny list pochwalny zasłużyli: Monika Juszczak, Wiktoria Janczak, Jakub Kabot, Julia Gruszka, Dominik Zięba, Jakub Szlag, Marcin Rak, Wiktoria Albert, Łukasz Kemski(4,60), Sławomir Kupczak(4,60), Paweł Juszczak(4,55), Oliwia Damasiewicz(4,53), Aleksandra Górecka(4,44), Marta Ostrycharz(4,44), Dominik Pastusiak(4,43), Weronika Głowik(4,42), Kateryna Prychodko(4,42). Brązowy list pochwalny otrzymali: Weronika Antczak, Oliwia Oszańca, Adam Parzonka(4,6), Maciej Tuszyński(4,56), Zuzanna Gąszczak(4,53), Weronika Jurasik(4,52), Karol Gruchocki(4,5), Zuzanna Chmiel(4,48), Blanka Pałosz(4,47), Adam Dembny(4,45),Daria Starczan(4,45), Magdalena Karkowska(4,44), Piotr Sułkowski(4,44), Paweł Biernat(4,4),Wioletta Kubiaczyk(4,4), Kamil Maziarz(4,4), Natalia Woźnica(4,43), Łukasz Balcer(4,4), Przemysław Marek(4,39), Milena Trelińska(4,33), Dawid Wylęga(4,33), Agnieszka Lenart(4,31), Mateusz Popłonyk(4,29), Paulina Janczak(4,27), Żaneta Kapica(4,27), Paulina Michalska(4,25),Kinga Stępniak(4,24), Zuzanna Misiek(4,2), Julia Nowak(4,2), Sandra Pomiankowska(4,2), Weronika Skiba(4,2). Koszulki sportowe (dla absolwentów ZSZ) wręczono: Bartoszowi Rabiedze, Dawidowi Zgorzelskiemu, Miłoszowi Mądrzejewskiemu, Arkadiuszowi Stachurze, Marcelowi Wojciechowskiemu, Marcinowi Zającowi, Adrianowi Bystremu. Wszyscy nagrodzeni uczniowie klas trzecich kończących ZSZ otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP Nr 2 w Kępnie.

*w nawiasach średnie ocen