O NAS

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie oferujemy dwa typy szkół dla młodzieży: TECHNIKUM i Branżową Szkołę I Stopnia. Nauka w technikum trwa 5 lat, a po jego zakończeniu możesz przystąpić do MATURY. W trakcie nauki stwarzamy Ci możliwość zdobywania różnych kwalifikacji. Uczniowie nasi odbywają praktykę w Polsce i za granicą. Uczą się dwóch języków obcych i dodatkowo języka obcego zawodowego swojej branży.

Jeśli chcesz skrócić swoją drogę edukacji i zdobyć zawód, to proponujemy Ci naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia (we wszystkich zawodach). Nasi uczniowie w zawodzie kucharz małej gastronomii i sprzedawca zdają najlepiej egzaminy ze wszystkich szkół w całym OKE.

Szkoła nasza, to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiadamy specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku. Ponadto u nas będąc dorosłym będziesz mógł zdobywać nowe umiejętności i doskonalić zdobyte kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, których szeroką ofertę proponujemy w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

 

Wnioski o przyjęcie do szkół można dostarczać osobiście lub elektronicznie na adres: rekrutacja@zsp2.kepno.pl

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

ZAPRASZAMY


OFERTA EDUKACYJNA

w roku szkolnym 2023/2024

TECHNIKUM

TECHNIK

LOGISTYK

Szukasz zawodu z przyszłością? Logistyka - to strzał w dziesiątkę! Technik logistyk to zawód, otwierający wiele możliwości na dzisiejszym rynku pracy. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu czy magazynowania.

Analizy rynku pracy wskazują na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka. Potwierdzeniem atrakcyjności tego zawodu są również wysokie zarobki, które w zależności od regionu, wielkości firmy i przede wszystkim kwalifikacji pracownika, sięgają kilkunastu tysięcy zł.

Jak wiesz Twoja kariera zależy od Ciebie, ale to my damy Ci pierwsze szlify w zawodzie.

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  wycieczki, konkursy, olimpiady, praktyki,

  miłą i kompetentną kadrę pedagogiczna,

  dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne,

  dynamicznie rozwijająca się branża,

  duże możliwości zatrudnienia,

  duży potencjał wśród lokalnych przedsiębiorców,

  wysokie zarobki u doświadczonych specjalistów.

WIĘCEJ O ZAWODZIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  


TECHNIK

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Jak zapewne wiesz, ilość pojazdów na naszych drogach lawinowo wzrasta. Rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej i brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Decydując się na ten zawód, gwarantujesz sobie pracę w przyszłości i zadowolenie z własnego wyboru – „wybierasz to, co lubisz robić i czym się interesujesz”.

U nas możesz zdobyć nie tylko bardzo szerokie wykształcenie motoryzacyjne, ale nabyć umiejętności związane z obsługą specjalistycznych programów diagnostycznych, narzędzi, maszyn i urządzeń.

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  wycieczki, konkursy, olimpiady, praktyki,

  najlepiej wyposażone pracownie w rejonie (w tym samochody),

  wysoką zdawalność na egzaminach,

  zawód, który się nie starzeje,

  duże możliwości zatrudnienia,

  satysfakcję z wykonywanej pracy.

WIĘCEJ O ZAWODZIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  


TECHNIK

BUDOWNICTWA

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawody budowlane są w grupie zawodów o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi. Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  olimpiady, wycieczki, praktyki,

  najlepiej wyposażone pracownie w rejonie,

  naukę programów kosztorysowych i AutoCAD,

  zawód, który się nie starzeje,

  przygotowanie do prowadzenia własnej działalności,

  duże możliwości zatrudnienia i dalszej nauki,

  gwarant szybkiego podjęcia pracy.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  


TECHNIK

AGROBIZNESU

W ostatnim czasie odnotowuje się duże zainteresowanie agrobiznesem. Ludzie zaczynają doceniać zdrowe, ekologiczne jedzenie, co sprzyja poszerzaniu swoich umiejętności, a także przybliża do wizji potencjalnie wysokich zarobków w przypadku przedsiębiorców związanych z rolnictwem.

Wiele osób wybiera odpoczynek za miastem, docenia spokój, świeże powietrze, bliskość zwierząt i natury. W tym przypadku otwiera się nowa furtka dla kategorii w biznesie, jaką staje się produkcja ekologiczna. Nacisk na świeże warzywa i owoce, wiejski nabiał może stać się nierozerwalnym elementem polskiej kultury oraz tradycji. Warto te elementy wykorzystać jako integralne części swojego własnego biznesu.

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  szkolenia, seminaria, targi, wycieczki, praktyki, olimpiady,

  zawód bliski naturze,

  nacisk na ekologię,

  duże możliwości zatrudnienia i dalszej nauki,

  uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwiających pozyskanie środków unijnych,

  satysfakcję z wykonywanej pracy,

  zarobki na miarę XXi wieku.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W naszej szkole możesz zdobyć każdy zawód (ujęty w tzw. klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego).

Są nimi m.in.: cukiernik, piekarz, fryzjer, tapicer, stolarz, sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, krawiec, kamieniarz, rolnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne.

Poniżej charakterystki wybranych zawodów.


ELEKTRYK

Elektryk to osoba, która zajmuje się:

Ponadto usługi elektryka są niezbęne w prężnie rozwijających się branżach takich jak: klimatyzacja, czy fotowoltaika.

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  szansę zatrudnienia w kraju i za granicą

  możliwość samorealizacji,

  zawód zawsze na czasie,

  wysoką pozycję rynkową,

  gwarancję wysokich zarobków,

  możliwość założenia własnej firmy.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


SPRZEDAWCA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  wspaniałe 3 lata nauki w nowoczesnej szkole,

  ciekawa praktyka w lokalnych sklepach - blisko domu,,

  zawód zawsze na czasie,

  możliwość zarabiania pieniędzy od pierwszego dnia nauki zawodu,

  nowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy i w życiu codziennym,

  kontakt z ludźmi i nowe znajomości.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


CUKIERNIK

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Cukiernik zajmuje się produkcją różnych ciasteczek, ciast, tortów,deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonuje elementy dekoracyjne wyrobów cukierniczych

Nauka w szkole trwa 3 lata, okres ten zalicza się do stażu pracy i przez cały czas edukacji uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Lekcje teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u pracodawców.

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  wspaniałą atmosferę,

  doskonale wyposażone pracownie,

  możliwość zarabiania pieniędzy w trakcie nauki zawodu,

  satysfakcję z wykonywanej pracy,

  możliwość samorealizacji.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


KUCHARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kucharz zajmuje się przygotowywaniem różnorodnych potraw: zakąsek, zup, dań zasadniczych, deserów i napojów. Ponadto jest on w pełni zaangażowany w organizację przyjęć, bankietów i imprez okolicznościowych.

Zawód ten przynosi prestiż i wysokie zarobki. Absolwenci tego kierunku nie mają problemu z zatrudnieniem, gdyż jako pracownicy młodociani realizują zajęcia w wielu renomowanych restauracjach, hotelach, barach i innych lokalach gastronomicznych Kępna i okolic.

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  naukę w nowoczesnej szkole,

  ciekawą praktykę w lokalnych restauracjach i zajazdach,

  zawód zawsze na czasie,

  możliwość zarabiania pieniędzy od pierwszego dnia nauki zawodu,

  nowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy i w życiu codziennym,

  uznanie u innych.

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


MECHANIK

POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Jak zapewne wiesz, ilość pojazdów na naszych drogach lawinowo wzrasta. Rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej, brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy.

Decydując się na ten zawód gwarantujesz sobie pracę w przyszłości i zadowolenie z własnego wyboru – „wybierasz to co lubisz robić i czym się interesujesz”.

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  nowoczesną bazę dydaktyczną,

  obiecującą praktykę u lokalnych przedsiębiorców,

  zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców,

  możliwość wysokich zarobków,

  coroczne wycieczki na targi oraz fabryk,

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


ŚLUSARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

To jeden z najstarszych, podstawowych zawodów technicznych, dający możliwość zatrudnienia w przemyśle maszynowym, drzewnym, budownictwie, transporcie czy rolnictwie, zarówno w Polsce jak i za granicą (bardzo poszukiwany ślusarz – spawacz).

Nauka w szkole trwa 3 lata. Lekcje teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u pracodawców.

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  nowoczesną bazę dydaktyczną,

  obiecującą praktykę u lokalnych przedsiębiorców,

  zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców,

  możliwość wysokich zarobków,

  coroczne wycieczki na targi oraz fabryk,

WIĘCEJ O ZAWODZIE  


FRYZJER

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

To jeden z najpopularniejszych zawodów usługowych. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także koloryzacją włosów i szeroko pojętym doradztwem.

Na pewno jest to zawód dla osób ceniacych sobie niezależność, ale są jednocześnie otwarci, kreatywni, z poczuciem piękna i estetyki.

Nauka w szkole trwa 3 lata. Lekcje teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u pracodawców.

 

Co oferujemy MY i rynek pracy?:

  praktykę w lokalnych zakładach i salonach,

  zawód zawsze na czasie,

  niezależność w działaniu,

  spotkania z profesjonalistami,

  coroczne wycieczki na targi.

WIĘCEJ O ZAWODZIE